Το Δημιουργικό Πανεπιστημιακό Φοιτητικό Φροντιστήριο ΑΕΙ ΕΑΠ ΤΕΙ ΑΠΚΥ μπορεί να σας υποστηρίξει σε κάθε προπτυχιακή εργασία σας σχεδόν σε όλο το φάσμα των επιστημών. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.