Στο Φροντιστήριο Πανεπιστημιακών – Φοιτητικών Μαθημάτων Δημιουργικό αναλαμβάνουμε  την υποστήριξη σε θέματα και εργασίες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ΕΑΠ.

Θέλουμε να τονίσουμε ότι παραδίδουμε προσωπικές εργασίες, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος να παρουσιαστούν δύο φοιτητές με την ίδια εργασία. Επιπλέον αξιοσημείωτο είναι ότι στο Δημιουργικό οι φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα τους ανελλιπώς, έχουν την πλήρη υποστήριξη και βοήθεια από το διδακτικό προσωπικό για την εκπόνηση και ολοκλήρωση των εργασιών τους καθ’ όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους δωρεάν.

Ακόμη, δεν χρειάζεται να ταλαιπωρήστε φέρνοντάς μας τα εκπαιδευτικά βιβλία του ΕΑΠ που χρειάζονται για την συγγραφή των εργασιών, καθώς η βιβλιοθήκη του Δημιουργικού περιλαμβάνει την πλειοψηφία αυτών, γεγονός που βοηθά στην εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου.

Το διδακτικό προσωπικό του Φροντιστηρίου Πανεπιστημιακών – Φοιτητικών Μαθημάτων Δημιουργικό διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση εργασιών όλων των θεματικών ενοτήτων :

 • ΕΠΟ
 • ΕΛΠ
 • ΕΚΠ
 • ΕΚΕ
 • ΔΕΟ
 • ΔΤΕ
 • ΔΜΥ
 • ΔΥΥ
 • ΤΡΑ
 • ΔΠΜ
 • ΜΒΑ
 • ΦΥΕ
 • ΠΛΗ
 • ΔΙΠ
 • ΔΧΤ
 • ΠΣΦ
 • ΠΛΣ
 • ΚΦΕ

 

Η διαδικασία που ακολουθείται για την συγγραφή εργασιών είναι η ακόλουθη:

1. Επικοινωνείτε με το Δημιουργικό και μας στέλνετε το θέμα, την ημερομηνία παράδοσης και την έκταση της εργασίας.

2. Σας ενημερώνουμε για το κόστος της εργασίας και σας φέρνουμε σε επαφή με τον υπεύθυνο καθηγητή.

3. Όσοι φοιτητές το επιθυμούν, δίνουν περαιτέρω λεπτομέρειες για τις οδηγίες συγγραφής που τους έδωσε ο υπεύθυνος καθηγητής του ΕΑΠ καθώς και επισημάνσεις που έγιναν πάνω στο θέμα και τον τρόπο ανάπτυξης της εργασίας.

4. Ο υπεύθυνος καθηγητής προχωρεί στην συγγραφή της εργασίας, επικοινωνώντας μαζί σας για τυχών διευκρινήσεις που θα βοηθήσουν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

5. Εξοφλείτε το ποσό που έχει συμφωνηθεί και λαμβάνετε εγκαίρως ολοκληρωμένη την εργασία σας.