Το Δημιουργικό Πανεπιστημιακό Φοιτητικό Φροντιστήριο ΑΕΙ ΕΑΠ ΤΕΙ ΑΠΚΥ μπορεί να σας υποστηρίξει στην διπλωματική εργασία σας σχεδόν σε όλο το φάσμα των επιστημών. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.