Στο Φροντιστήριο Πανεπιστημιακών – Φοιτητικών Μαθημάτων Δημιουργικό αναλαμβάνουμε  την υποστήριξη και συγγραφή εργασιών, ελληνικών και ξένων πανεπιστημιακών σχολών, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΕΑΠ, ΑΠΚΥ, Ιδιωτικών Σχολών καθώς και κάθε άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

  1. Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές εργασίες ΕΑΠ
  2. Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακές εργασίες ΑΕΙ
  3. Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές εργασίες ΑΤΕΙ
  4. Διπλωματικές εργασίες ΑΕΙ  και ΑΤΕΙ

Στο  Δημιουργικό κάθε εργασία μελετάται με ιδιαίτερη προσοχή και το πιο σημαντικό  είναι ότι οι εργασίες που σας παραδίδουμε είναι προσωπικές, δηλαδή η κάθε εργασία είναι ειδικά διαμορφωμένη σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε φοιτητή χωρίς να υπάρχει παρόμοιο αντίτυπό της.