ΕΛΠ 44

 

Νεοελληνικό Θέατρο (1600-1940) – Κινηματογράφος

 

 

 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

 

Η Θεματική Ενότητα ΕΛΠ 44 έχει ως σκοπό την επαφή των φοιτητών με δύο σημαντικούς τομείς του Ελληνικού πολιτισμού, το νεοελληνικό θέατρο (1600-1940) και τον Ελληνικό κινηματογράφο. Στο μεν πρώτο γίνεται σύνδεση με τα Ευρωπαικά κινήματα και πως αυτά επηρέασαν το προεπαναστατικό Ελληνικό θέατρο. -κρητικό και επτανησιακό αλλά διερευνάται και  ο ρόλος των θεατρικών σκηνών της διασποράς. Η θεατρική ζωή στην μεταεπαναστατική ελλάδα περιλαμβάνει τα είδη που κυριάρχησαν,τα λαικά θεάματα όπως ο καραγκιόζης και την δραματουργία στη δημοτική. Η ιστορική διαδρομή συνδυάζεται με την μελέτη θεατρικών έργων.
Οσο αφορά τον κινηματογράφο αναλύεται η υποδοχή που είχε στον Ελληνικό χώρο αλλά και η παραγωγική διαδικασία τόσο κατά την προπολεμική περίοδο όσο και την μεταπολεμική όπου ενηλικιώθηκε και βγήκε έξω από τα ελληνικά σύνορα με  δημιουργούς όπως ο Κακογιάννης, ο Κούνδουρος, ο Τζαβέλλας, αλλά και οι νεώτεροι όπως ο Αγγελόπουλος, ο Βούλγαρης, ο Παναγιωτόπουλος κ.α. Στόχος του μαθήματος
είναι η γνωριμία με τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε περιόδου αλλά και τις ιδιαιτερότητες κάθε δημιουργού καθώς και η διαχρονική πορεία της σχέσης με το κοινό.

 

 

Mαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ44, οι φοιτητές θα είναι σε θέση,
1) να αξιολογούν και να αναλύουν συνολικά τις ειδολογικές ιδιαιτερότητες και θεμελιακές έννοιες των διδασκομένων αντικειμένων
2) να περιγράφουν την ιστορική τους εξέλιξη
3) να χειρίζονται τα υπό εξέταση αντικείμενα (όπως και τη σχετική βιβλιογραφία) με τρόπο κριτικό και πρωτότυπο
4) να εντοπίζουν και να αναδεικνύουν μέσα σε αυτά το καίριο και ουσιώδες
5) να συγκρίνουν και να αναλύουν διαφορετικές περιόδους των υπό εξέταση αντικειμένων
6) να συγκρίνουν και να αναλύουν τα δύο αντικείμενα (ομοιότητες, διαφορές, αλληλοεπιδράσεις, κλπ.).
7) να αντιλαμβάνονται και να αναλύουν με επάρκεια τις βασικές διαφορές/ομοιότητες ανάμεσα σε έννοιες όπως δράμα/θέατρο/παράσταση/περφόρμανς, καθώς και τις διαφορές/ομοιότητες ανάμεσα σε έννοιες όπως παράσταση/αναπαράσταση, εικόνα/ζωντανή παρουσία, τέχνη/τεχνολογία
8) να συγκρίνουν και να αναλύουν με βάση κριτήρια αισθητικά και κοινωνιολογικά
9) να συνδέουν το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον
10) να έχουν βιωματική επαφή με το αντικείμενο (μετάβαση στο θέατρο/κινηματογράφο και παρακολούθηση παραστάσεων και ταινιών)
11) να γνωρίζουν πώς οι θεσμοί μπορεί να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα (επιχορηγήσεις, παρεμβάσεις, πρακτικές)
12) να συζητούν, με βάση τις γνώσεις που απέκτησαν, όρους όπως λαϊκή και υψηλή καλλιτεχνία, υψηλό και λαϊκό γούστο
13) να συνθέτουν μια γραπτή εργασία που να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη, ενημερωμένη και καλά συγκροτημένη.

 

 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 

α) Το νεότερο θέατρο μέχρι το Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο.
β) Ο ελληνικός κινηματογράφος

 

 

ΒΙΒΛΙΑ:

Τόμος Α΄: Το Νεότερο Θέατρο μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγικά

Κεφάλαιο 2 : Το προεπαναστατικό ελληνικό θέατρο

Κεφάλαιο 3 : Το μετεπαναστατικό θέατρο ως τη Μικρασιατική Καταστροφή

 

Τόμος Β΄: Ο Ελληνικός Κινηματογράφος, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Κεφάλαιο 1 : Αρχή και εξέλιξη του ελληνικού κινηματογράφου

Κεφάλαιο 2 : Η ενηλικίωση του ελληνικού κινηματογράφου

Κεφάλαιο 3 : ο ελληνικός μεταπολεμικός κινηματογράφος 1950 – 1970

Κεφάλαιο 4 : Νέος Ελληνικός Κινηματογράφος

 

 

Νεοελληνικό Θέατρο 1880-1930. Σκηνοθέτες του Μεταπολεμικού Ελληνικού Κινηματογράφου

Κεφάλαιο 1 : Η ελληνική δραματουργία και το θέατρο της περιόδου 1880 – 1930

Κεφάλαιο 2 : Έλληνες κινηματογραφικοί δημιουργοί. Από το 1965 μέχρι σήμερα