ΕΛΠ 43

Ελληνισμός της Διασποράς

 

 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

 

Mαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΕΛΠ 43 (Ελληνισμός της Διασποράς) οι φοιτητές θα είναι σε θέση
να κατανοούν και να επεξεργάζονται με επιστημονικό τρόπο ζητήματα αναφορικά με
– την ιστορική διαδρομή της ελληνικής διασποράς από το 1600 π.Χ. μέχρι σήμερα –
– τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου ελληνικού διασπορικού αποθέματος και ροών –
– τα αίτια, τα κίνητρα γέννησης και τη διαιώνισή της –
– τα σύγχρονα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά επιτεύγματα αλλά και τα προβλήματά της –
– τις επιδράσεις του φαινομένου της ελληνικής διασποράς στα μέλη της, στις χώρες υποδοχής και προέλευσης –
– τη δημόσια διασπορική πολιτική της Ελλάδας και τις πολυδιάστατες σχέσεις μεταξύ δασποράς και Μητρόπολης. –

 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 


α) Ιστορικά της ελληνικής διασποράς; Μετανάστευση – Πρόσφυγες – Παλιννόστηση – Πολιτικές, κοινωνικές οικονομικές και πολιτισμικές διαστάσεις.
β) Ελληνικοί πληθυσμοί στα Βαλκάνια και στις Παραδουνάβιες χώρες; Οι Βλάχοι της Μοσχόπολης, Οι Σαρακατσάνοι
γ) Οι Έλληνες στον Καύκασο και στις Παρευξείνιες χώρες
δ) Ελληνικές κοινότητες στα αστικά κέντρα της Μεσογείου και Κ. Ευρώπης
ε) Ο Ελληνισμός της Β. και Ν. Αμερικής. Ιστορική εξέλιξη και ο ρόλος του σήμερα
στ) Οι Έλληνες της Ν. Αφρικής και της Αυστραλίας . Εξέλιξη και σημερινός ρόλος
ζ) Ελληνόφωνοι και Ελληνογενείς (Ν. Ιταλία, Ισπανία, Συρία, Παλαιστίνη, Αζοφική)

 

 

 

ΒΙΒΛΙΑ:

Τόμος Α΄: Ιστορική Αναδρομή. Εννοιολογικές Αποσαφηνίσεις, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Κεφάλαιο 1 : Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις

Κεφάλαιο 2 : Ο Ελληνισμός της Διασποράς από το 1600 ως το 800 π.Χ.

Κεφάλαιο 3 : Ο Ελληνικός αποικισμός από το 700 ως το 31 π.Χ.

Κεφάλαιο 4 : Ο Ελληνισμός από την εποχή της ρωμαιοκρατίας μέχρι σήμερα

Κεφάλαιο 5 : το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και η Ελληνική Διασπορά

Κεφάλαιο 6 : Κυπριακός απόδημος ελληνισμός

Κεφάλαιο 7 : Ελληνισμός της Διασποράς και το ελληνικό κράτος

Κεφάλαιο 8 : Παλιννόστηση και εγκατάσταση ομογενών

 

Τόμος Β΄: Ο Ελληνισμός της Διασποράς στην Ευρώπη, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Κεφάλαιο 1 : Ο ελληνισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κεφάλαιο 2 : Ο ελληνισμός στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας

Κεφάλαιο 3 : Ο ελληνισμός στην Αυστρία, την Ελβετία και τη Σουηδία

Κεφάλαιο 4 : Ο ελληνισμός στις Κάτω Χώρες ( Βέλγιο, Ολλανδία) και στη Γαλλία

Κεφάλαιο 5 : Ο ελληνισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο

Κεφάλαιο 6 : Οι ελληνικές κοινότητες της Ιταλίας (και της Κορσικής). Οι ελληνόφωνοι της νότιας Ιταλίας

Κεφάλαιο 7 : Η ελληνική διασπορά στη νοτιοανατολική Ευρώπη

Κεφάλαιο 8 : Ο ελληνισμός του Πόντου και των χωρών της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ)

Κεφάλαιο 9 : Ο ελληνισμός στην ανατολική Ευρώπη (πολιτικοί πρόσφυγες)

 

Τόμος Γ΄: Ο Ελληνισμός της Διασποράς στις Υπερπόντιες Χώρες, Αφρική και Μέση Ανατολή, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Κεφάλαιο 1 : Οι Έλληνες των ΗΠΑ

Κεφάλαιο 2 : Οι Έλληνες του Καναδά

Κεφάλαιο 3 : Η Ελληνική Διασπορά στη Λατινική Αμερική

Κεφάλαιο 4 : Οι Έλληνες της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας

Κεφάλαιο 5 : Οι Έλληνες της Αιγύπτου

Κεφάλαιο 6 : Οι Έλληνες της ανατολικής Αφρικής

Κεφάλαιο 7 : Οι Έλληνες της Νότιας Αφρικής και των υπόλοιπων αφρικανικών χωρών

Κεφάλαιο 8 : Οι Έλληνες της Μέσης Ανατολής

Κεφάλαιο 9 : Συμπεράσματα και τελικές παρατηρήσεις