Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό

 Γενική περιγραφή της Θεματικής Ενότητας – Θ.Ε.: 

Σκοπός της ΘΕ είναι:

 • Να Παρουσιάσει τον θεωρητικό προβληματισμό που έχει αναπτυχθεί γύρω από την έννοια του πολιτισμού.
 • Να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους οι μαρτυρίες  του παρελθόντος έχουν συμβάλει στην ανασύνθεση της φυσιογνωμίας ενός πολιτισμού.
 • Να διερευνήσει τη διαδικασία της πολιτισμικής αλλαγής.
 • Να παρουσιάσει την συμβολή της αρχαιολογίας στην ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς.
 • Να διερευνήσει τη συμβολή της γλώσσας στη μεταβίβαση των πολιτισμικών στοιχείων.
 • Να παρουσιάσει συνοπτικά σημαντικούς σταθμούς του ελληνικού πολιτισμού.
 • Να εισαγάγει στο οικείο πρόγραμμα σπουδών.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ10, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. κατανοούν τα κεντρικά σημεία του θεωρητικού προβληματισμού σχετικά με τις θεμελιακές έννοιες του πολιτισμού, της κουλτούρας, της μαζικής κουλτούρας και της υψηλής τέχνης.
 2. γνωρίζουν την έννοια του αρχαιολογικού πολιτισμού και των στοιχείων που τον συνθέτουν, καθώς επίσης την έννοια της παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 3. να γνωρίζουν τα σημαντικότερα επιτεύγματα και τον καθοριστικό ρόλο της αρχαιολογικής έρευνας στην ανασύσταση και διαχείριση του παρελθόντος στην Ελλάδα από τον 18ο έως τον 20ό αιώνα.
 4. περιγράφουν την ιστορική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας στις πέντε βασικές περιόδους της: τη Mυκηναϊκή, την Αρχαία ελληνική, την Κοινή Ελληνιστική, τη Βυζαντινή και τη Νεοελληνική.
 5. κατανoούν θεμελιακές εκφάνσεις του αρχαίου ελληνικού και του βυζαντινού πολιτισμού από τη σκοπιά της ιστορίας, της λογοτεχνίας και της αρχαιολογίας, όπως: αξίες δημόσιας και ιδιωτικής ζωής, πολιτική οργάνωση και πολιτική θεωρία, φιλοσοφία, επιστήμες, τέχνη και αρχιτεκτονική, θέατρο, θρησκεία, δίκαιο.
 6. αντλούν στοιχεία από λογοτεχνικά έργα και μνημεία τέχνης του αρχαίου ελληνικού και του βυζαντινού πολιτισμού και να τα συνδυάζουν με τις θεωρητικές γνώσεις τους.
 7. εφαρμόζουν τις παραπάνω γνώσεις σε διαχρονικά ερωτήματα σχετικά με τη σχέση του αρχαίου ελληνικού και του βυζαντινού πολιτισμού.
 8. συγκρίνουν πολιτισμικά δεδομένα διαφορετικών εποχών και να διατυπώνουν βάσιμες υποθέσεις για δυνητικές εξελίξεις στο παρελθόν ή το παρόν.
 9. εκπονούν ακαδημαϊκές εργασίες ασκώντας την κριτική σκέψη τους και αξιοποιώντας ποικίλη βιβλιογραφία.
 10. να προχωρήσουν στην εμβάθυνση της  αποκτηθείσας γνώσης στις  επόμενες Θ.Ε. του Προγράμματος  Σπουδών «Ελληνικός Πολιτισμός».

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 1. Η έννοια του πολιτισμού: Όψεις του Ελληνικού Πολιτισμού
 2. Σημαντικοί σταθμοί του Ελληνικού Πολιτισμού

ΒΙΒΛΙΑ:

Τόμος Α΄: Η Έννοια του Πολιτισμού. Όψεις του Ελληνικού Πολιτισμού, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

 • Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στην έννοια του πολιτισμού
 • Κεφάλαιο 2: Πολιτισμικές προσεγγίσεις και ερμηνείες του παρελθόντος
 • Κεφάλαιο 3: Η σημασία και η προσφορά της αρχαιολογικής έρευνας στην Ελλάδα.
 • Κεφάλαιο 4: Εξέλιξη και διάλεκτοι της Ελληνικής γλώσσας

 Τόμος Β΄: Σημαντικοί Σταθμοί του Ελληνικού Πολιτισμού, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

 • Κεφάλαιο 1: Οι αξίες των Αρχαίων Ελλήνων
 • Κεφάλαιο 2: Πολιτική και θεωρία της πολιτικής
 • Κεφάλαιο 3: Φιλοσοφία και Επιστήμη
 • Κεφάλαιο 4: Τέχνη
 • Κεφάλαιο 5: Λογοτεχνία και Αρχαίο Θέατρο
 • Κεφάλαιο 6: Το Βυζάντιο. Το όνομα, η σημασία οτυ πολιτισμού, το κράτος.
 • Κεφάλαιο 7: Ο χριστιανισμός
 • Κεφάλαιο 8: Το Βυζαντινό δίκαιο
 • Κεφάλαιο 9: Γλώσσα και παιδεία στο Βυζάντιο
 • Κεφάλαιο 10: Βυζαντινή υμνογραφία, μουσική και σημειογραφία.
 • Κεφάλαιο 11: Βυζαντινή τέχνη: Αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική.
 • Κεφάλαιο 12: Νεοελληνικός Διαφωτισμός.