ΕΛΠ (ΕΠΟ 22)

Φιλοσοφία στην Ευρώπη

 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

Σκοπός της θεματικής ενότητας «Φιλοσοφία στην Ευρώπη» είναι να σας φέρει σε επαφή με τις φιλοσοφικές ιδέες που διαμόρφωσαν αλλά και συνεχίζουν να διαμορφώνουν την πνευματική ταυτότητα της Δύσης, από τη σκοπιά κυρίως της γνωσιολογίας, της ηθικής και της πολιτικής φιλοσοφίας.

 

Mαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία τη ΘΕ ΕΠΟ22 αναμένεται να αναπτύξουν μια σειρά δεξιοτήτων εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι οι ακόλουθες,
Α) Η ικανότητα να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις σημαντικότερες έννοιες και θεωρίες που αναπτύχθηκαν στον χώρο της φιλοσοφίας καθώς και να τις εντάσσουν στο ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίου αναδύθηκαν.
Β) Η ικανότητα σύγκρισης και αξιολόγησης διαφορετικών ή και αντιμαχόμενων φιλοσοφικών παραδόσεων και επιχειρημάτων.
Γ) Η ανάπτυξη του αυτόνομου κριτικού στοχασμού αλλά και αναλυτική ικανότητας, που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά και στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και συνεπώς και υπεύθυνων και ενεργών πολιτών.
Δ) Η μελέτη και ερμηνεία πρωτότυπων φιλοσοφικών κειμένων καθώς και η κριτική αποτίμηση της δευτερεύουσας βιβλιογραφίας.
Ε) Η ανάπτυξη και τεκμηρίωση λογικών επιχειρημάτων
ΣΤ) Η συγγραφή φιλοσοφικών δοκιμίων ακαδημαϊκού χαρακτήρα.
Ζ) Η σύνδεση των προβληματισμών του φιλοσοφικού στοχασμού με την τρέχουσα κοινωνική πραγματικότητα.

 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:         
Η ΘΕ περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποενότητες (γνωστικά αντικείμενα):
α) Η Φιλοσοφία από τον στ΄- ιστ΄αιώνα
β) Η εποχή του Διαφωτισμού (Ιζ΄- ιη΄αιώνας)
γ) Νεότερα και σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα (ιθ΄- κ΄αιώνας)

 

 

ΒΙΒΛΙΑ:

Τόμος Α΄: Η Φιλοσοφία στην Ευρώπη από τον 6ο έως τον 16ο αιώνα, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Κεφάλαιο 1 : Η Αναγέννηση του Καρλομάγνου

Κεφάλαιο 2 : Ο Ιωάννης Σκώτος Εριγένης (810 – π. 877)

Κεφάλαιο 3 : Η επίδραση της ισλαμικής και εβραϊκής φιλοσοφίαας στην Ευρώπη του Μεσαίωνα

Κεφάλαιο 4 : Ο Άνσελμος και η διαμόρφωση των κυριότερων σχολών μεταφυσικής πριν την ακμή του  σχολαστικισμού

Κεφάλαιο 5 : Οι επιφανέστεροι σχολαστικοί φιλόσοφοι του μέσου Μεσαίωνα : ο Μποναβεντούρα, ο Θωμάς Ακινάτης, ο Αιγίδιος Ρώμης, ο Ιωάννης Ντανς Σκώτος

Κεφάλαιο 6 : Η κριτική στις μεταφυσικές σχολές του Μεσαίωνα και η πρώιμη Αναγέννηση : ο Όκκαμ, οι οκκαμιστές και οι αντίπαλοι τους κατά τον 14ο – 16ο αιώνα

Κεφάλαιο 7 : Η Αναγέννηση και ο σχολαστικισμός από τον 14ο έως τον 16ο αιώνα

 

 

Tόμος B΄: Η Εποχή του Διαφωτισμού (17ος ? 18ος αιώνας), ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

 

Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή στην έννοια του Διαφωτισμού

Κεφάλαιο 2 : Η γνωσιολογία του Διαφωτισμού

Κεφάλαιο 3 : Θρησκεία και ηθική στον Διαφωτισμό

Κεφάλαιο 4 : Οι πολιτικές ιδέες του Διαφωτισμού

 

 

Τόμος Γ΄: Νεότερα και Σύγχρονα Φιλοσοφικά Ρεύματα (19ος ? 20ος αιώνας), ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

 

Κεφάλαιο 1 : Η αυτονομία της έλλογης συνείδησης στη φιλοσοφία του Kant

Κεφάλαιο 2 : Συνείδηση και ιστορικός κόσμος : Η διανοητική περιπέτεια του γερμανικού ιδεαλισμού

Κεφάλαιο 3 : Η κριτική της θεολογίας και της αλλοτρίωσης : το κίνημα του νεοεγελιανισμού

Κεφάλαιο 4 : Η ανοικτή διαλεκτική του υποκειμενικού : ο υπαρξισμός του Kierkegaard

Κεφάλαιο 5 : Η έκρηξη της βούλησης, μεταφυσική απαισιοδοξία και ασκητισμός στη σκέψη του  Schopenhauer

Κεφάλαιο 6 : Η «φιλοσοφία της ζωής» και το πρόβλημα της ιστορίας. Χρόνος και εξέλιξη στον Bergson. Ο αμερικανικός πραγματισμός

Κεφάλαιο 7 : Η επαναξιολόγηση των αξιών, ο μηδενισμός της ηθικής και η οπτασία του υπερανθρώπου: Το χαρωπό μένος του Nietzxche

Κεφάλαιο 8 : Η στροφή προς τη γλώσσα και η αναίρεση της ιδεαλιστικής μεταφυσικής : Το ριζοσπαστικό εγχείρημα της αναλυτικής φιλοσοφίας

Κεφάλαιο 9 : Η συνείδηση και τα «πράγματα» της, ο ζωτικός κόσμος και το αίτημα της αυθεντικότητας : Φαινομενολογία και υπαρξισμός

Κεφάλαιο 10 : Ιστορική συνείδηση, επικοινωνιακός ιστός, «αποδόμηση» του νοήματος : «Δυτικός μαρξισμός και μετανεωτερικότητα

 

 

Τόμος: Σύντομη εισαγωγή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, ΕΑΠ, Πάτρα 2008

 

Κεφάλαιο 1 : Προσωκρατική φιλοσοφία

Κεφάλαιο 2 : Σοφιστές και Σωκράτης

Κεφάλαιο 3 : Πλάτων

Κεφάλαιο 4 : Αριστοτέλης

Κεφάλαιο 5 : Φιλοσοφία ελληνιστικής και ύστερης Αρχαιότητας

 

Τόμος: Κείμενα νεώτερης και σύγχρονης φιλοσοφίας, ΕΑΠ, Πάτρα 2008

 

Κεφάλαιο 1 : Locke – Berkeley: γνωσιοθεωρία και μεταφυσική

Κεφάλαιο 2 : ο Hume για την αιτιότητα

Κεφάλαιο 3 : Ύλη και Ύλισμός στον 17ο και 18ο αιώνα

Κεφάλαιο 4 : Μετακαρτεσιανικός μονισμός στον 17ο αιώνα: Περί της σχέσεως σώματος – νου στον Spinoza και στον Leibniz

Κεφάλαιο 5 : Leibniz: στοιχεία μεταφυσικής

Κεφάλαιο 6 : F. Nietzsche : Για μια γενεαλογία της νεωτερικότητας – κριτική, ασκητικό ιδεώδες, μηδενισμός

Κεφάλαιο 7 : Η Θεμελίωση της νεώτερης αισθητικής . Baumgarten – Kant – Schiller

Κεφάλαιο 8 : Αισθητική και Φιλοσοφία της τέχνης : σύγχρονες ευρωπαϊκές τάσεις

Κεφάλαιο 9 : Σκωτικός Διαφωτισμός (David Hume, Adam Smith): οικονομία και φιλοσοφία

Κεφάλαιο 10 : Η έννοια της ελευθερίας στον Hegel και η σύγχρονη πρόσληψη από την Πολιτική Φιλοσοφία

Κεφάλαιο 11 : Ο Rawls και η σύγχρονη αγγλοαμερικανική Πολιτική Φιλοσοφία

Κεφάλαιο 12 : Heidegger: Το Είναι, ο χρόνος, η ιστορία

Κεφάλαιο 13 : M. Foucault: Υποκείμενο, Γνώση, Εξουσία

Κεφάλαιο 14 : Ο J. Derrida και η αποδόμηση της δυτικής μεταφυσικής

Κεφάλαιο 15 : Τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της Αναλυτικής Φιλοσοφίας