ΕΛΠ (ΕΠΟ 20)

Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη

 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

 Ο σκοπός της Θεματικής Ενότητας «Η Ιστορία των Τεχνών στην  Ευρώπη» είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τον εικαστικό χώρο της Ευρώπης και η γνωριμία σημαντικών έργων τέχνης από τον 15ο μέχρι  τον 20ό αιώνα.

 

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να,

1) Αναφέρει καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά, ονόματα σημαντικών καλλιτεχνών, αρχιτεκτονικά στοιχεία, παραδείγματα έργων, καλλιτεχνικές καινοτομίες, ιστορικούς παράγοντες, καλλιτεχνικά προγράμματα, κατηγορίες καλλιτεχνικών θεμάτων, βασικά χαρακτηριστικά μουσικών ειδών

2) Εκθέτει ομοιότητες/διαφορετικές εικαστικών έργων, κατευθύνσεις στην αρχιτεκτονική σε σχέση με την τεχνολογία και την αισθητική

3) Διακρίνει καλλιτεχνικά στυλ, διαφορές ανάμεσα σε καλλιτεχνικά στυλ, εικονογραφικά στοιχεία, ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, μουσικά ιδιώματα, τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά, τη συμβολή των μουσικών ειδών στην εξέλιξη της μουσικής, νεωτερισμούς στην μουσική

4) Κατανοεί καλλιτεχνικά ιδιώματα, μουσικούς όρους, μεθόδους της μουσικής, μεταβάσεις στη μουσική, εξελίξεις στις εικαστικές τέχνες και την μουσική, χρήση και δυνατότητες νέων υλικών στην τέχνη

5) Περιγράφει εικαστικά και μουσικά έργα, καλλιτεχνικά φαινόμενα, τεχνοτροπικά ευρήματα, καλλιτεχνικές τεχνικές, αρχιτεκτονικά-κατασκευαστικά προβλήματα, μουσικά είδη, μουσικά φαινόμενα, μουσικά χαρακτηριστικά, χρήση μουσικών οργάνων, μουσικές φόρμες, χρήση μουσικών φορμών

6) Αναλύει τη σχέση ιστορίας/τέχνης, τη σημασία της καλλιτεχνικής παραγωγής, τα καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά, τους καλλιτεχνικούς όρους, τα καλλιτεχνικά κινήματα και τις μουσικές φόρμες, εικονογραφικά θέματα

7) Εξετάζει τις αλλαγές στην τέχνη, διαφορές ανάμεσα στα στυλ, ανάπτυξη μουσικών ειδών, μεταβάσεις στην εξέλιξη της μουσικής, τους καλλιτεχνικούς στόχους, τις καλλιτεχνικές τεχνικές, τον τρόπο λειτουργίας των εικαστικών έργων, τα μουσικά επιτεύγματα, ειδικά μορφολογικά στοιχεία, καλλιτεχνικές κατηγορίες και τάσεις

8) Συσχετίζει/αντιπαραθέτει εικαστικά και μουσικά έργα, θεωρίες της τέχνης, καλλιτεχνικά στυλ

9) Εξειδικεύει ατομικά καλλιτεχνικά στοιχεία.

 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

α) Εικαστικές Τέχνες στο Μεσαίωνα έως την ύστερη Αναγέννηση

β) Οι Εικαστικές Τέχνες από τη ύστερη Αναγέννηση (Μανιερισμός 1530) έως το τέλος του 20ου αιώνα

γ) Η μουσική στην Ευρώπη

 

ΒΙΒΛΙΑ:

 

Τόμος Α΄: Εικαστικές Τέχνες στην Ευρώπη από τον Μεσαίωνα ως τον 18ο αιώνα, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

ΜΕΡΟΣ Α

Κεφάλαιο 1 : Εικαστικές τέχνες στην Ευρώπη : Μεσαίωνας (6ος – 14ος αιώνας)

Κεφάλαιο 2 : Εικαστικές τέχνες στην Ευρώπη : Αναγέννηση (1400 – 1525)

 

ΜΕΡΟΣ Β

Κεφάλαιο 1 : Η όψιμη Αναγέννηση. Μανιερισμός

Κεφάλαιο 2 : Ο 17ος αιώνας, η τέχνη του μπαρόκ

Κεφάλαιο 3 : Η τέχνη του ροκοκό, ο 18ος αιώνας

 

Τόμος Β΄: Εικαστικές Τέχνες στην Ευρώπη από τον 18ο ως τον 20ό αιώνα, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Κεφάλαιο 1 : Οι εικαστικές τέχνες τον 19ο αιώνα στην Ευρώπη

Κεφάλαιο 2 : Οι εικαστικές τέχνες στην Ευρώπη την πρώτη πεντηκονταετία του 20ου αιώνα

Κεφάλαιο 3 : Οι εικαστικές τέχνες στην Ευρώπη και την Αμερική κατά τη δεύτερη πεντηκονταετία του 20ου αιώνα

Κεφάλαιο 4 : Η αρχιτεκτονική στην Ευρώπη κατά τον 18ο αιώνα

Κεφάλαιο 5 : Η αρχιτεκτονική στην Ευρώπη κατά τον 19ο αιώνα

Κεφάλαιο 6 : Η αρχιτεκτονική στην Ευρώπη κατά τον 20ο αιώνα

 

Τόμος Γ΄: Η Μουσική στην Ευρώπη, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Κεφάλαιο 1 : Η μουσική στην Ευρώπη κατά τον Μεσαίωνα – Από τη μονωδία στην πολυφωνία

Κεφάλαιο 2 : Ο 16ος αιώνας και η ώριμη Αναγέννηση

Κεφάλαιο 3 : Ο 17ος αιώνας, η μουσική μπαρόκ

Κεφάλαιο 4 : Ο 18ος αιώνας, το όψιμο μπαρόκ και η κλασική Βιεννέζικη Σχολή

Κεφάλαιο 5 : Η μουσική κατά το 19ο αιώνα – Ο ρομαντισμός

Κεφάλαιο 6 : Ο 20ος αιώνας