Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Τηλεπικοινωνίες

  • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι
  • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙI
  • Κινητές Επικοινωνίες
  • Ασύρματες Επικοινωνίες
  • Ευρυζωνικά Δίκτυα

Μαθηματικά

  • Μαθηματικά Ι
  • Μαθηματικά ΙΙ
  • Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική