Το Πανεπιστημιακό Φοιτητικό Φροντιστήριο Δημιουργικό καλύπτει πλήρως όλο το φάσμα των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών καθώς και της επιστήμης της εφαρμοσμένης πληροφορικής. Η πολυετής πείρα μας, μέσα από την συνεχή ενασχόληση με τη διδασκαλεία, μας επιτρέπει την άμεση αντιμετώπιση των δυσκολιών σας, τη πλήρη υποστήριξή σας, την συνεχή βελτίωση της αυτόνομης βελτίωσής σας που έχουν ως σκοπό την κατανόηση της επιστήμης σας σε βάθος και φυσικά την επιτυχία σας.

Στο μενού θα βρείτε την λίστα των μαθημάτων όπως επίσης και την αναλυτική περιγραφή του μαθήματος, των δυσκολιών του και υλικό που σας παρέχουμε.

Ελπίζουμε στη συνεργασία μας και σας καλωσορίζουμε καθημερινά  στον Φροντιστήριο μας.