Μία πολύ καλή παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ( ΑΠΘ ) με θέμα «Social media και αγορά εργασίας. Η περίπτωση του Linkedin». Μέσα από την εκδήλωση έγινε μία προσπάθεια ανάδειξης των τρόπων εύρεσης εργασίας μέσα από διαδικτυακά μέσα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη μαγνητοσκόπηση της εκδήλωσης πατώντας τον σύνδεσμο

πηγή: dasta.auth.gr