Το Φροντιστήριο Πανεπιστημιακών – Φοιτητικών Μαθημάτων Δημιουργικό παρέχει επί σειρά ετών εκπαίδευση υψηλού επιπέδου και απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες πανεπιστημιακών σχολών της Ελλάδας και του Εξωτερικού, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και ΕΑΠ που επιθυμούν την σίγουρη επιτυχία μέσα σε ένα άρτιο και ευχάριστο περιβάλλον. Προσφέρει τις ιδανικές προϋποθέσεις σε όσους επιθυμούν την επίτευξη  του στόχου τους, με σκοπό την κατάκτηση ενός ή περισσότερων τίτλων σπουδών.

Στόχος μας είναι ο φοιτητής να περάσει με επιτυχία το μάθημα , συγκεντρώνοντας όσο το δυνατόν καλύτερη βαθμολογία. Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση δεν κάνει διακρίσεις στους δυνατούς, αδύναμους ή με ελλείψεις φοιτητές. Διαθέτουμε τα απαιτούμενα γνωστικά εργαλεία και τον κατάλληλο τρόπο εκμάθησης για να σας λύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά τις σπουδές σας, ανεξαρτήτως από το επίπεδο γνώσης που είχατε νωρίτερα.

Το εξειδικευμένο προσωπικό του Δημιουργικού σας παρέχει κάθε πανεπιστημιακή πληροφορία  κατά τη διάρκεια της μελέτης σας, όποτε εσείς το ζητήσετε, για την άμεση κατανόηση και λύση των αποριών σας, ακόμα και όταν δεν είναι εφικτό να βρίσκεστε μέσα σε μία διδακτική αίθουσα.

Το Φροντιστήριο Πανεπιστημιακών – Φοιτητικών Μαθημάτων Δημιουργικό έχει συντελέσει ιδιαίτερα στη μείωση των απογοητευμένων φοιτητών που διακόπτουν τις σπουδές τους, καθώς και στη μείωση της παράτασης του χρόνου σπουδών ενώ παράλληλα έχει αυξήσει το ποσοστό επιτυχίας τους στις εξετάσεις.

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη συνεχή λειτουργία του Φροντιστηρίου καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, όλες τις εργάσιμες μέρες από τις 09:00 έως και τις 23:00, καθώς και την ευελιξία μας να προσαρμοζόμαστε στο δικό σας δύσκολο πρόγραμμα ακόμη και το Σάββατο και την Κυριακή, επάξια μας διακρίνει στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και στην εκτίμηση σας!