Το Φροντιστήριο Πανεπιστημιακών – Φοιτητικών Μαθημάτων Δημιουργικό λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και οι εγγραφές γίνονται με βάση την προετοιμασία που θέλει να κάνει ο κάθε φοιτητής ξεχωριστά.

Εάν ο φοιτητής θέλει να ενταχθεί σε ομάδα είναι προτιμότερο να έρθει σε επικοινωνία με το Κέντρο Φροντιστήριο Πανεπιστημιακών – Φοιτητικών Μαθημάτων Δημιουργικό μόλις ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της προηγούμενης εξεταστικής περιόδου, επειδή είναι το διάστημα που δημιουργούνται συνήθως τα περισσότερα τμήματα.

Στο Φροντιστήριο Πανεπιστημιακών – Φοιτητικών Μαθημάτων Δημιουργικό θεωρούμε ότι είναι οικονομικότερη λύση η άμεση ρύθμιση των ωρών και των μαθημάτων που θα πρέπει να γίνουν, ενώ αντίθετα αυτοί που ξεκινούν την τελευταία στιγμή αναγκαστικά ακολουθούν την επιλογή του ιδιαίτερου, διότι διαφορετικά δεν είναι εφικτό να ενταχθούν σε ένα τμήμα.