Το διδακτικό προσωπικό του Φροντιστηρίου Πανεπιστημιακών – Φοιτητικών Μαθημάτων Δημιουργικό αποτελείται από επιστημονικούς συνεργάτες, που διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, καθώς και πολυετή εμπειρία.