Κάτι τέτοιο πρέπει να σκέφτεται ένας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και
Μηχανικός Υπολογιστών

….όταν πίνει τη φραπεδάρα του !!!!