Οι φοιτητές που ανήκουν στις ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες, έχουν τώρα τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

Διεκδίκησε κι εσύ μία από τις προσφερόμενες υποτροφίες από δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους διάρκειας στο γνωστικό πεδίο που σε ενδιαφέρει, και προχώρα δυνατά!!!

Equal Society Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών Σπουδάζω με υποτροφία Τώρα Μπορώ