Σας παρουσιάζουμε συγκεντρωμένα τα σαράντα (40) νέα μεταπτυχιακά προγράμματα που εγκρίθηκαν από τον Ιούλιο του 2015 έως σήμερα.

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα (διάρκεια σπουδών, αριθμός εισακτέων, διδασκόμενα μαθήματα), πατήστε στους τίτλους των προγραμμάτων. Αν στις πληροφορίες προγράμματος δεν βλέπετε ενεργή προκήρυξη σημαίνει ότι η προκήρυξη θα δημοσιευθεί το προσεχές διάστημα.

Επιστήμες Υγείας

Επιστήμες Υγείας- Οικονομία-Διοίκηση

Επιστήμες Υγείας – Γεωπονικές Επιστήμες

Τεχνολογικές Επιστήμες

Θετικές Επιστήμες

  • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Τεχνολογικές Επιστήμες – Οικονομία-Διοίκηση

Οικονομία-Διοίκηση

  • Ευρωπαϊκές Σπουδές στις Διεθνείς Υπηρεσίες και Συναλλαγές (Master’s Degree in European Studies on International Services and Transactions), του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με 2 κατευθύνσεις 1.Διεθνές Εμπόριο. 2.Ευρωπαϊκοί Χρηματοπιστωτικοί Θεσμοί
  • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), με τρεις κατευθύνσεις 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, 2. Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών και 3. Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας.
  • Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία & τις Μεταφορές, του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα
  • Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Παράλληλης λειτουργίας τριών τμημάτων σε Αθήνα (εγκαταστάσεις ΕΕΤΑΑ-Μυλλέρου 73-77), Θεσσαλονίκη (εγκαταστάσεις ΑΠΘ) και Κομοτηνή (εγκαταστάσεις ΔΠΘ)
  • Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
  • Χρηματοοικονομικά / Master of Science (M.Sc) in Finance, του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Νομικές Επιστήμες-Οικονομία – Διοικηση

  • Δίκαιο και Οικονομικά, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ανθρωπιστικές Επιστήμες-Κοινωνικές Επιστήμες -Τέχνες

Τεχνολογικές Επιστήμες – Τέχνες

Τεχνολογικές Επιστήμες- Επιστήμες Περιβάλλοντος- Γεωπονία

Επιστήμες Αγωγής

Κοινωνικές Επιστήμες