Περιγραφή Μαθήματος:

Η θεματική ενότητα περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποενότητες (γνωστικά αντικείμενα):

 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Λειτουργικά Συστήματα

Ο σκοπός της ενότητας ΠΛΗ11 είναι να καταρτίσει τους φοιτητές σε βασικές γνώσεις σχεδίασης ενός λογισμικού, δημιουργίας και διαχείρισης βάσεων δεδομένων και γνώσης των κυριότερων χαρακτηριστικών των λειτουργικών συστημάτων.

Γνωρίζουμε τις ανάγκες σας

Οι φοιτητές αντιμετωπίζουν δυσκολία στην κατανόηση της γλώσσας SQL και θεμάτων που σχετίζονται με τα λειτουργικά συστήματα, όπως οι σημαφόροι και η σελιδοποίηση.

Πως θα σας βοηθήσουμε

Στο Πανεπιστημιακό Φοιτητικό Φροντιστήριο Δημιουργικό παρέχουμε βοήθεια στους φοιτητές της ΠΛΗ11:

 • Με καθηγητές εξειδικευμένους στο αντικείμενο που διδάσκουν οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία στην διδασκαλία του μαθήματος την τελευταία δεκαετία.
 • Με την παροχή σημειώσεων και παλαιών θεμάτων από μεγάλη βάση του φροντιστηρίου, απόρροια του γεγονότος της ενασχόλησης των καθηγητών με το αντικείμενο.
 • Με τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας φοιτητή – καθηγητή και πραγματοποίηση μαθημάτων ακόμα και το ΣαββατοΚύριακο σε κλειστά οικονομικά γκρουπ ή σε ιδιαίτερα μαθήματα.

Ύλη του μαθήματος

Στα πιο σημαντικά τμήματα της ύλης περιλαμβάνονται

 • Βάσεις Δεδομένων
  • Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων
  • Μετατροπή του Διαγράμματος Οντοτήτων Συσχετίσεων σε σχεσιακό σχήμα
  • Σχεσιακή άλγεβρα
  • SQL
 • Λειτουργικά Συστήματα
  • Σελιδοποίηση
  • Τμηματοποίηση
  • Σελιδοποιημένη Τμηματοποίηση
  • Τμηματοποιημένη Σελιδοποίηση
  • Σημαφόρους
  • Αλγόριθμοι Αντικατάστασης Σελίδας
  • Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης
  • Αλγόριθμοι Τοποθέτησης στη μνήμη
 • Λειτουργικά Συστήματα
  • Σημαφόρους
  • Αλγόριθμοι Αντικατάστασης Σελίδας
  • Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης
  • Αλγόριθμοι Τοποθέτησης στη μνήμη
  • Σελιδοποίηση
  • Τμηματοποίηση
  • Σελιδοποιημένη Τμηματοποίηση
  • Τμηματοποιημένη Σελιδοποίηση