ΕΛΠ 31

Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο

 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

Στόχος της ΘΕ είναι να εξοικειώσει τον φοιτητή με την ιδιομορφία του αρχαίου ελληνικού θεάτρου παρακολουθώντας την εξέλιξη των δραματικών ειδών μέσα στα συμφραζόμενά τους και την πρόσληψη του αρχαίου δράματος στους νεότερους χρόνους.

Στη Θ.Ε. ΕΛΠ31 οι φοιτητές και οι φοιτήτριες παρακολουθούν την εξέλιξη του αρχαίου θεάτρου και δράματος από δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις, χωρίς να απαιτείται να γνωρίζουν την αρχαία ελληνική.

 

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ 31, οι φοιτητές θα είναι σε θέση,
1. Να εντάσσουν το αρχαίο ελληνικό θέατρο και  δράμα στα ευρύτερα συμφραζόμενά του.
2. Να περιγράφουν τη δομή και την εξέλιξη του αρχαίου θεατρικού οικοδομήματος, την εξέλιξη της θεατρικής σκευής και της σκηνογραφίας.
3. Να γνωρίζουν την ιστορία του αρχαίου δράματος, να  αναπτύσσουν την εξέλιξη της τραγωδίας, της κωμωδίας και του σατυρικού δράματος και να συνοψίζουν την πρόσληψή του από το σύγχρονο θέατρο.
4. Να μελετούν συγκριτικά  τα είδη του αρχαίου δράματος και να διαπιστώνουν τις μεταξύ τους ομοιότητες και διαφορές.
5. Να αναλύουν και να συγκρίνουν τις κεντρικές έννοιες, ιδέες και τεχνικές σε έργα του Αισχύλου, του Σοφοκλή, του Ευριπίδη, του Αριστοφάνη και του Μενάνδρου.
6. Να είναι καταρτισμένοι και με κριτικό πνεύμα αναγνώστες και θεατές έργων του αρχαίου δραματολογίου.
7. Να συμμετέχουν με επιτυχία σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών για το αρχαίο ελληνικό θέατρο.

 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:
α) Εισαγωγή στο αρχαίο θέατρο
β) Θεωρητικές προσεγγίσεις από την αρχαιότητα ως σήμερα
γ) Καταγωγή της αρχαίας τραγωδίας
δ) Αισχύλος – Σοφοκλής – Ευριπίδης – Ελάσσονες τραγικοί
ε) Αρχαία κωμωδία και Αριστοφάνης
στ) Μέση και Νέα κωμωδία. Μένανδρος. Φλύακες
ζ) Σατυρικό δράμα. Μίμος
η) Το δράμα από την ελληνιστική περίοδο και μετά. Το αρχαίο ελληνικό θέατρο και οι Ρωμαίοι. Η παράδοση του κειμένου. Σχόλια
θ) Νεοελληνικές μεταφράσεις της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας και κωμωδίας
ι) Σκηνοθετικές προσεγγίσεις του αρχαίου δράματος στη νεότερη Ελλάδα

 

ΒΙΒΛΙΑ:

Ο Δραματικός Λόγος από τον Αισχύλο ως τον Μένανδρο, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή στο αρχαίο ελληνικό θέατρο

Κεφάλαιο 2 : Η καταγωγή και οι πρώιμες φάσεις του αρχαίου ελληνικού δράματος

Κεφάλαιο 3 : Η τραγωδία και το σατυρικό δράμα της κλασικής περιόδου

Κεφάλαιο 4 : Το αριστοφανικό έργο

Κεφάλαιο 5 : Το θέατρο του 4ου αιώνα και η Νέα κωμωδία

Κεφάλαιο 6 : Ο μίμος και η ελληνιστική περίοδος του θεάτρου

Κεφάλαιο 7 : Η πρόσληψη του αρχαίου δράματος από το ευρωπαϊκό και ελληνικό θέατρο

 

Ανθολόγιο Αποσπασμάτων Δραματικού Λόγου και Ποιητικής Τέχνης, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.