Γράμματα II: Νεοελληνική Φιλολογία (19ος και 20ος αιώνας)

 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος της ΘE είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τις σημαντικότερες

αναζητήσεις που εκδηλώθηκαν στο πεδίο της νεοελληνικής λογοτεχνίας από τις αρχές του 19ου αιώνα ως και τη μεταπολεμική περίοδο του 20ού και η άσκηση στην κριτική ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων.

 

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΕΛΠ 30, οι φοιτητές,

– Θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις (συγγραφείς, έργα, εξελικτικό σχήμα) της ιστορίας της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας (19ος-20ός αιώνας).

– Θα έχουν αποκτήσει γνώσεις γύρω από τα χαρακτηριστικά βασικών αισθητικών ρευμάτων (ρομαντισμός, συμβολισμός, νατουραλισμός κ.α.) και καλλιτεχνικών κινημάτων (υπερρεαλισμός κ.α.) του 19ου και του 20ού αιώνα.

– Θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις γύρω από τις κύριες σχολές και τάσεις (επτανησιακή σχολή, γενιά του 1880, γενιά του 1930 κ.α.) της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας (19ος-20ός αιώνας).

– Θα έχουν αποκτήσει γνώσεις γύρω από βασικούς αφηγηματικούς τρόπους και μορφολογικά χαρακτηριστικά των λογοτεχνικών κειμένων.

– Θα έχουν αναπτύξει τον προβληματισμό τους, στη βάση των παραπάνω μαθησιακών αποτελεσμάτων, γύρω από ζητήματα ιστορίας και θεωρίας της λογοτεχνίας .

Επίσης οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τις ικανότητες και δεξιότητες:

– Για κατανόηση και κριτική ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων (ποιημάτων και πεζογραφημάτων) της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας (19ος-20ός αιώνας).

– Για κατανόηση και κριτική ανάγνωση κειμένων της λογοτεχνικής και της φιλολογικής κριτικής.

– Για την ένταξη ενός λογοτεχνικού έργου στα ιστορικά και πολιτισμικά του συμφραζόμενα.

– Να συνθέτουν μια γραπτή εργασία με μεθοδικό τρόπο και να παρουσιάζουν με επάρκεια τα συμπεράσματά τους από την ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων και από την προσεκτική μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας.

 

 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

α) Ελληνικός Ρομαντισμός: Επτανησιακή Ποίηση – Αθηναϊκή Σχολή

β) Απομνημονεύματα

γ) Η Γενιά του 1880

δ) Καβάφης – Σικελιανός – Καζαντζάκης – Καρυωτάκης

ε) Η Γενιά του 1930

στ) Η Μεταπολεμική Λογοτεχνία – Σύγχρονες τάσεις

 

ΒΙΒΛΙΑ:

Nεότερη Eλληνική Λογοτεχνία (19ος και 20ός αιώνας). Eγχειρίδιο Mελέτης, EAΠ, Πάτρα 2008.

Κεφάλαιο 1 : Η επτανησιακή ποίηση του 19ου αιώνα. Γενικά χαρακτηριστικά

Κεφάλαιο 2 : Η ποίηση του Διονυσίου Σολωμού

Κεφάλαιο 3 : Η ποίηση του Ανδρέα Κάλβου

Κεφάλαιο 4 : Η πρώτη Αθηναϊκή Σχολή. Ρομαντική ποίηση και πεζογραφία (1830 – 1880)

Κεφάλαιο 5 : Τα απομνημονεύματα των αγωνιστών του 1821. Ο Μακρυγιάννης

Κεφάλαιο 6 : Η γενιά του 1880. Πεζογραφία – ποίηση

Κεφάλαιο 7 : Η ποίηση του Κ.Π. Καβάφη

Κεφάλαιο 8 : Η ποίηση του Άγγελου Σικελιανού

Κεφάλαιο 9 : Κώστας Βάρναλης. Νίκος Καζαντζάκης

Κεφάλαιο 10 : Η ποίηση του Κ.Γ. Καρυωτάκη

Κεφάλαιο 11 : Η μοντέρνα ποίηση και η γενιά του 30

Κεφάλαιο 12 : Η πεζογραφία της γενιάς του 30

Κεφάλαιο 13 : Η μεταπολεμική ποίηση (1944 – 1974)

Κεφάλαιο 14 : Η μεταπολεμική πεζογραφία (1944 – 1974)

 

Aνθολόγιο Νεοελληνικών Λογοτεχνικών Κειμένων, EAΠ, Πάτρα 2008.

 

Κεφάλαιο 1 : Η επτανησιακή ποίηση του 19ου αιώνα. Γενικά χαρακτηριστικά

Κεφάλαιο 2 : Η ποίηση του Διονυσίου Σολωμού

Κεφάλαιο 3 : Η ποίηση του Ανδρέα Κάλβου

Κεφάλαιο 4 : Η πρώτη Αθηναϊκή Σχολή. Ρομαντική ποίηση και πεζογραφία (1830 – 1880)

Κεφάλαιο 5 : Τα απομνημονεύματα των αγωνιστών του 1821. Ο Μακρυγιάννης

Κεφάλαιο 6 : Η γενιά του 1880. Πεζογραφία – ποίηση

Κεφάλαιο 7 : Η ποίηση του Κ.Π. Καβάφη

Κεφάλαιο 8 : Η ποίηση του Άγγελου Σικελιανού

Κεφάλαιο 9 : Κώστας Βάρναλης. Νίκος Καζαντζάκης

Κεφάλαιο 10 : Η ποίηση του Κ.Γ. Καρυωτάκη

Κεφάλαιο 11 : Η μοντέρνα ποίηση και η γενιά του 30

Κεφάλαιο 12 : Η πεζογραφία της γενιάς του 30

Κεφάλαιο 13 : Η μεταπολεμική ποίηση (1944 – 1974)

Κεφάλαιο 14 : Η μεταπολεμική πεζογραφία (1944 – 1974)

 

 

Aνθολόγιο Κριτικών Κειμένων, EAΠ, Πάτρα 2008.

 

Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2 : Δ. Σολωμός

Κεφάλαιο 4 : Αθηναϊκός Ρομαντισμός (1830 – 1880)

Κεφάλαιο 5 : Απομνημονεύματα

Κεφάλαιο 6 : Γενιά του 1880

Κεφάλαιο 7 : Κ.Π. Καβάφης

Κεφάλαιο 8 : Άγγελος Σικελιανός

Κεφάλαιο 9 : Νίκος Καζαντζάκης – Κώστας Βάρναλης

Κεφάλαιο 10 : Γενιά του 1920 – Κ.Γ. Καρυωτάκης

Κεφάλαιο 11 : Γενιά του 1930 (Ποίηση)

Κεφάλαιο 12 : Γενιά του 1930 ( Πεζογραφία)

Κεφάλαιο 13 : Μεταπολεμική ποίηση

Κεφάλαιο 14 : Μεταπολεμική πεζογραφία