ΕΛΠ (ΕΠΟ 21)

Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας

 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

 

Σκοπός της ΘΕ «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας» είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τα σημαντικότερα λογοτεχνικά ρεύματα που αναπτύχθηκαν στον ευρωπαϊκό χώρο από τον 6ο έως και τον 20ό αιώνα, καθώς και η άσκηση στην κριτική ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων.

 

Mαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο/η φοιτητής/τρια θα είναι ικανός,
1. Να γνωρίζει τις βασικές περιόδους και να διακρίνει τα καλλιτεχνικά ρεύματα/τις πνευματικές τάσεις που αποτελούν σταθμούς στην ιστορία της λογοτεχνίας των ευρωπαϊκών χωρών από τον 12ο αι. έως και τον 20ο αι.
2. Να γνωρίζει κορυφαίους συγγραφείς και έργα που ανήκουν στον «κανόνα» της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας από τον 12ο αι. έως και τον 20ό αι. και τα βασικά λογοτεχνικά είδη (genres) που αναπτύχθηκαν σε διάφορες περιόδους της ευρωπαϊκής λογοτεχνικής ιστορίας από τον 12ο αι. έως και τον 20ό αι., τις εκφάνσεις και τις μετεξελίξεις τους  μέσα στο χρόνο.
3.Να αναλύει λογοτεχνικά κείμενα σχετικά με το είδος τους, τη θεματική τους, το ύφος τους, τις ιδεολογικές τους προεκτάσεις.
4. Να συγκρίνει λογοτεχνικά κείμενα ίδιας ή διαφορετικής παράδοσης ή τάσης βάσει της θεματικής τους, των ειδολογικών  και των υφολογικών τους χαρακτηριστικών, αλλά και των ιδεών που πραγματεύονται.
5. Να συνθέτει εργασίες όπου θα δύναται να συνδυάσει διαδοχικά γραμματολογικά στοιχεία, που αφορούν σε συγκεκριμένα λογοτεχνικά είδη ή έργα, με τη μορφολογική και ιδεολογική ανάλυσή τους.

 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:         
α) Εισαγωγή στην Ιστορία της Λογοτεχνίας
β) Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας από τον στ’ έως τον κ΄αιώνα

 


 

ΒΙΒΛΙΑ:

Τόμος Α΄: Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας από τον 6ο έως τις αρχές του 18ου αιώνα, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή : η λογοτεχνία και η μελέτη της

Κεφάλαιο 2 : Προς την Ευρώπη ( 5ος – 13ος αιώνας)

Κεφάλαιο 3 : Αναγεννήσεις και Ουμανισμός (14ος – μέσα 16ου αιώνα)

Κεφάλαιο 4 : Μπαρόκ και Κλασσικισμός (μέσα 16ου  – αρχές 18ου αιώνα)

 

Τόμος Β΄: Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας από τις αρχές του 18ου έως τον 20ό αιώνα, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

 

Κεφάλαιο 1 : 18ος αιώνας : ο αιώνας των Φώτων

Κεφάλαιο 2 : Το πρώτο ήμισυ του 19ου αιώνα : Ρομαντισμός

Κεφάλαιο 3 : Το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα : από τον ρεαλισμό στον συμβολισμό

Κεφάλαιο 4 : Το πρώτο ήμισυ του 20ου αιώνα : εκφάνσεις του μοντερνισμού

 

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων

 

Ανθολόγιο Κριτικών Κειμένων