ΕΛΠ – Ελληνικός Πολιτισμός

Σκοπός του Προγράμματος είναι η προσφορά γνώσεων γύρω από την εξέλιξη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού πολιτισμού και να παρουσιάσει διαχρονικά τη συνεισφορά του.

Ειδικότερα, σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει γενικές γνώσεις και κριτική αντίληψη γύρω από τις πολιτισμικές αναζητήσεις και εκδηλώσεις που αναπτύχθηκαν στις διαδοχικές περιόδους της ελληνικής ιστορίας (αρχαίας, μεσαιωνικής και νεότερης), αναδεικνύοντας τη συνάφεια των πολιτισμικών διεργασιών με τις ιστορικές και κοινωνικές συνιστώσες. Tο Πρόγραμμα συνδυάζει τη μελέτη της ιστορίας, της πνευματικής ζωής (λογοτεχνία, φιλοσοφία, επιστήμες) και των τεχνών (εικαστικές τέχνες, θέατρο, μουσική, κινηματογράφος κ.ά.) και ενθαρρύνει τη συνεξέταση των πολιτισμικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στον ελληνικό χώρο με το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτήτριες και οι φοιτητές έχουν αποκτήσει τις εξής ικανότητες ή δεξιότητες: την ικανότητα για αφηρημένη σκέψη, ανάλυση και σύνθεση, την ικανότητα σχεδιασμού και διαχείρισης χρόνου, την ικανότητα γραπτής επικοινωνίας στη μητρική τους γλώσσα, καθώς και δεξιότητες στη χρήση των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφόρησης.